donderdag 28 april 2016

Het Oog/The Eye

Was waarschijnlijk twintig jaar geleden dat ik nog iets getekend heb, maar kreeg deze namiddag plots een kriebel. 
Hieronder het resultaat. Met de techniek van 'Lineke Lijn', internet lerares tekenen is dit aardig gelukt, al zeg ik het zelf. Mijn moeder zegt altijd: wie zichzelve prijst, moet nooit ongeprezen slapen gaan.It was probably twenty years ago that I had drawn something, but this afternoon I suddenly got the urge.
You can see the result below. With the advise of 'Lineke Lijn', the internet teacher drawing I think I can call it a little success. My mother always says, he who praises himself must never go to sleep unpraised.

 smile-emoticon

Geen opmerkingen:

Een reactie posten